Nákupní řádDodavatel

Miloš Burgr - KOUPELNY s.r.o., se sídlem Kročehlavská 1314, 272 01 KLADNO.
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 136523 u rejstříkového soudu v Praze.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 283 67 464
DIČ: CZ28367464 (dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 312 681 111
Mobil: +420 774 344 318
Fax: +420 312 681 111
Email: info@burgrkoupelny.cz

Objednávka zboží

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávku a odešle ji emailem či faxem. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Dodání zboží

Přehled možných způsobů dopravy a platby/ jejich ceny:

 • Hotově - při osobním odběru na prodejně
 • Dobírkou - při předání zboží
 • Převodem z účtu - zboží dodáme až po zaplacení dané částky na náš účet

Zásilky ČR

 • Doporučená zásilka do 30 kg (Česká pošta) 200 Kč
 • Osobní odběr v naší prodejně

Zásilky do zahraničí

 • Pro zahraniční dodávky jsou ceny a dopravní podmínky stanoveny na základě dohody se zákazníkem.

Reklamační řád

Podmínky reklamace:

Reklamaci zboží lze uplatnit za těchto předpokladů:

 • jsou splněny ustanovení obchodního a občanského zákoníku pro reklamování zboží
 • zboží bylo zakoupeno ve společnosti Miloš Burgr - KOUPELNY s.r.o.
 • reklamace je uplatněna ve stanovené záruční lhůtě
 • zboží má prokazatelné vady

K uplatnění reklamace je nutné předložit:

 • předmět reklamace (vadné zboží) v čistém a kompletním stavu
 • záruční list a další dokumentaci, která byla součástí zboží při prodeji
 • daňový doklad (nebo kopii) k zakoupenému zboží

Postup reklamačního řízení

Reklamace je řešena dvěma způsoby:

 • v souladu s obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění) - zboží bylo zakoupeno podnikatelským subjektem
 • v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění) - zboží bylo zakoupeno k osobní potřebě, ne za účelem podnikání

Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby:

 • osobně v prodejně Miloš Burgr - KOUPELNY s.r.o.
 • poštou na adrese nákupu
 • u servisního střediska uvedeného v průvodní dokumentaci zakoupeného zboží

Záruční podmínky:

 • délka záruky na veškeré zboží prodávané společností Miloš Burgr - KOUPELNY s.r.o. je 24 měsíců ode dne prodeje, není-li stanovena výrobcem delší (datum prodeje je uvedeno v daňovém dokladu, příp. i v záručním listu)
 • záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě - tyto škody je nutno řešit s přepravcem
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku umístěny
 • neodbornou instalací/montáží nebo provozem v rozporu s návodem pro montáž a použití
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu pro použití
 • zboží bylo poškozené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné SN

Způsoby vypořádání reklamace v záruce (tj. bez finanční úhrady zákazníka):

 • výměna (kus za kus) reklamovaného zboží nebo jeho vadné části
 • oprava reklamovaného zboží nebo jeho části
 • vrácení finanční částky účtované za reklamované zboží

Možnosti řešení neoprávněné reklamace v záruce:

 • oprava předmětu reklamace za finanční úhradu
 • výměna za nový kus za finanční úhradu

Lhůty reklamačního řízení:

 • reklamace dle obchodního zákoníku - dle smlouvy
 • reklamace dle občanského zákoníku - do 30. kalendářních dnů